Ett axplock ur utbildningen

Postgraduateutbildning anestesisjuksköterskor 230324


Först föreläsning, därefter workshop. Detta är frågorna vi utgått ifrån (som pdf klicka här)