Utbildningsmaterial

Här finns utvalt material från de olika föreläsningarna och utbildningarna. Det är tänkt för de som går utbildningarna att använda, eller kanske en "teaser" för de som vill boka mig ....

Postgraduateutbildning anestesisjuksköterskor

230324

(klicka HÄR för att gå vidare !)


Smärta - från fysiologi till multimodal rehabilitering

Karolinska Institutet 15p

Kursmoment 230330:
"läkemedelsbehandling vid olika typer a smärta"

(klicka HÄR för att gå vidare !)